2018-11-09

Nu startar Elnätens digitalisering & IT-säkerhet

Som uppföljare till Smarta elnät kommer Elnätens digitalisering och IT-säkerhet att fokusera på att analysera och utvärdera de möjligheter som ny teknologi kan bidra med i det framtida elnätet. Ordförande för programmet är Kristina Nilsson, chef för Kundansvariga på Ellevio.

Programmet är en naturlig fortsättning på Smarta Elnät och tar ett strategiskt grepp genom att låta forskningen analysera och utvärdera de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med för att minska energisektorns klimatpåverkan. IT-säkerhetsaspekten kommer att inkluderas i samtliga frågeställningar.

–Jag tycker det är väldigt spännande att se hur våra forskningsresultat kan påverka den framtida distributionen av el i praktiken. Det kan gälla nya tekniska innovationer, förändrade kundbeteenden, nya direktiv och regelverk eller andra förändringar i samhället som vi behöver ta höjd för i utvecklingen av de svenska elnäten, säger Kristina Nilsson.

Programmet ska bland annat identifiera nya tekniska möjligheter för att mäta, planera och styra elnätet för att bättre ta hänsyn till olika intressenters behov.  Den pågående omställningen av elproduktionen och ett ökat beroende av el i samhället ställer nya krav på kontroll och styrning av hela distributionskedjan. Exempel på fokusområden är nätnytta för kund, kompetensförsörjning inom branschen, energilagring, självläkande nät, digitalisering av nätstationer och nya generationens elmätare.

I programmet som pågår under fyra år deltar 30 företag, myndigheter och organisationer. Det kommer att vara mer fokus än tidigare på att kommunicera programmet och dess resultat genom bland annat nyhetsbrev, artiklar och seminarier.

Mer om programmet och vilka företag som deltar här. 

 

Nyheter