2017-10-13

Nytt verktyg för kostnads-nyttoanalys i vattenkraften

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter.

En utbildning handlar om samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöförbättringar i utbyggda älvar och hölls i Stockholm den 10 oktober.

–Vi har tagit fram ett nytt verktyg för kostnads-nyttoanalys, så kallad CBA, som är särskilt anpassat till vattenkraftens förutsättningar. Beståndsdelarna och teorierna bakom verktyget är i sig inte nya, men det har tidigare inte funnits ett verktyg med specifik inriktning på miljöåtgärder i vattenkraftpåverkade vattendrag, säger Henrik Nordzell, analytiker vid Anthesis Enveco AB, som tillsammans med Tore Söderqvist leder utbildningen.

Deltagarna kommer från olika håll, både från större och mindre kraftbolag, konsultfirmor, ideella organisationer och myndigheter runt om i landet. Att använda delar av CBA eller liknande tekniker har många säkert gjort i sitt arbete tidigare. Det nya här är att analysen blir mer genomskinlig och strukturerad med det nya verktyget.

Aktiva kursdeltagare
–Kursdeltagarna är aktiva under utbildningen. Många har bidragit med intressanta frågor och spännande erfarenheter från sin egen verksamhet vilket tillför mycket till utbildningen, säger Tore Söderqvist, forskningschef på Anthesis Enveco.

Utbildningen bygger till stor del på en fallstudie, där Mörrumsån tjänar som exempel. Varje kursdeltagare får med hjälp av de data som finns och en del uppskattningar som görs fylla i en modell steg för steg för att få en känsla för hur man kan använda verktyget i sitt dagliga arbete. Vid utbildningen används en undervisningsversion av verktyget. En färdig version kommer något senare i år att läggas ut på Energiforsks webbplats.

Nästa utbildning i Göteborg
Ytterligare ett utbildningstillfälle om samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder kommer att hållas i Göteborg den 25 oktober. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig här!

Nyheter