2021-11-15

Integrationskostnader från sol och vind

När vi ska integrera mera vind och sol i energisystemet uppstår integrationskostnader. Hur stora är kostnaderna, vad består de av och hur kan de bäst beräknas? Med utgångspunkt i en ny rapport av Lennart Söder diskuterades frågorna under ett webbinarium under torsdagen.

En samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning kräver att man tar hänsyn till konsekvenser av olika försörjningsalternativ, inte bara vad en viss anläggning kostar. Det finns stora utmaningar med att uppskatta de totala kostnaderna för att dimensionera ett elsystem. En del är systemkostnaden, det vill säga de totala kostnaderna för ett specifikt elsystem. Där ingår beräkningar för elproduktion och elnät, men även rimliga marginaler och utrustning som gör att man kan hålla en ständig systembalans mellan produktion och konsumtion. I rapporten uppskattar Lennart Söder integrationskostnader för bland annat elvärme, elbilar, vindkraft och solkraft.

– Den grundläggande funktionen i ett kraftsystem är att för varje kilowattimme konsumtion behövs ett elnät som kan överföra denna konsumtion från en produktionskälla som producerar den efterfrågade energin, och vice versa. Såväl systemkostnad, värdefaktor som integrationskostnad kan variera mycket beroende på olika antaganden om systemuppbyggnad. Hur systemkostnaden beräknas har en stor inverkan på integrationskostnaden, menar Lennart Söder.

Intresset för webbinariet Att dimensionera ett elsystem var stort, 365 personer var anmälda till webbinariet. Lennart Söders föredraget följdes av ett panelsamtal där Turid Tersmeden Regeringskansliet, Nicklas Damsgaard Svenska kraftnät, Stefan Savonen LKAB och Lennart Söder Chalmers talade om integrationskostnader och vilken inverkan de har på energisystemet och hur vi kan påverka kostnaderna. Tomas Kåberger fungerade som moderator.

– Nu har förnybar el har blivit så billig att vi kan börja ersätta fossila bränslen i industrin och transportsektorn. El har blivit billigare än fossila bränslen. Den har funnits en diskussion kring att de här nya energikällorna att de ställer till med kostnader som de inte betalar för, den tycker jag att det är svårt att hitta grund för utifrån det vi har talat om idag. Vi kommer dock att behöva en hög grad av systemutveckling för att integrera stora mängder kraft från sol och vind, sammanfattade Thomas Kåberger.

Lennart Söders presentation och en inspelning från webbinariet finns på Energiforsks hemsida.

 

­

 

 

 

 

 

 

Nyheter