2023-06-22

Kraftvärmeverkens roll i energiomställningen: Stödtjänster och balansmarknader

Den 20 juni arrangerades ett frukostwebbinarium av Energiforsks värmekluster där Anna Jäderström på Svenska kraftnät och Therese Löving på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö deltog. Fokus i webbinariet var på balansmarknader, stödtjänster och kraftvärmeverkens roll energiomställningen.

När andelen väderoberoende energikällor ökar spelar kraftvärmeverk och balansmarknader en viktig roll. Kraftvärmeverk erbjuder pålitlig energi under alla förhållanden och står för cirka 9% av Sveriges elproduktion samtidigt som balansmarknader säkerställer en stabil och pålitlig energiförsörjning.

För att öka förståelsen för kraftvärmeverkens roll i energiomställningen gästades detta webbinarium av Anna Jäderström, enhetschef på Svenska kraftnäts avdelning för balansmarknader som förklarade de komplexa dynamikerna på marknaderna, och även Therese Löving, avdelningschef för Projekt & Planering på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, som gav sina perspektiv från kraftvärmeverkens sida.

Ta del av deras presentationer från webbinariet här.

Nyheter