Den här konferensen är avslutad
20 juni, Digitalt

Kraftvärmeverkens roll i energiomställningen: Stödtjänster och balansmarknader

Välkommen till ett frukostwebbinarium med Energiforsks Värmekluster. Tillsammans med Anna Jäderström på Svenska kraftnät och Therese Löving på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö fokuserar vi i det här webbinariet på balansmarknader, stödtjänster och kraftvärmeverkens roll energiomställningen.

När andelen väderoberoende energikällor ökar spelar kraftvärmeverk och balansmarknader en viktig roll. Kraftvärmeverk erbjuder pålitlig energi under alla förhållanden och står för cirka 9% av Sveriges elproduktion samtidigt som balansmarknader säkerställer en stabil och pålitlig energiförsörjning.

För att öka förståelsen för kraftvärmeverkens roll i energiomställningen kommer Anna Jäderström, enhetschef på Svenska kraftnäts avdelning för balansmarknader, förklara de komplexa dynamikerna på marknaderna, medan Therese Löving, avdelningschef för Projekt & Planering på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, kommer att ge sina perspektiv från kraftvärmeverkens sida.