2016-07-12

Planerad utlysning inom bränslebaserad el- och värmeproduktion

Energimyndigheten och Energiforsk kommer att göra en utlysning i Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA, i augusti. Utlysningen kommer att ha en kort ansökningstid som planeras stänga i slutet av september 2016.

– Det är mycket positivt att vi nu kan öppna en ny utlysning tillsammans med Energimyndigheten. Formerna vår vårt och myndighetens samarbete kommer att ändras till nästa år och för att inte forskningen ska komma i kläm har vi valt att göra en utlysning enligt tidigare modell. Det känns viktigt och understryker det goda samarbete som Energiforsk och Energimyndigheten har, säger Martin Ragnar forskningschef på Energiforsk.

Syftet med programmet är bidra till resurs- och kostnadseffektiv omvandling av biobränslen och avfall till el och värme med minimal miljöpåverkan. Programmet har fokus på utmaningar i produktionsanläggningar där det finns behov av att implementera nya tekniker och metoder på kort sikt, men även projekt med högre potential på längre sikt inkluderas i programmet.

Programmet är indelat i fyra forskningsområden, Systemteknik, Anläggnings- och förbränningsteknik, Material och kemiteknik och Processtyrning. Vi välkomnar projekt inom hela programmets bredd i den här programetappen.

Utlysningen planerar att öppna i augusti 2016.

Kontakt

Energiforsk:
Martin Ragnar tel: 040-680 07 61
Helena Sellerholm tel: 08-677 26 77

Energimyndigheten:
Erik Nordin tel: 016-544 21 87 
Sofia Andersson tel: 016-544 24 45 

 

 

Nyheter