2018-02-23

Konferens om digitaliseringen som förändrar energisektorn

Nu bjuder Energiforsk och Forum för smarta elnät in till en konferens om den digitala utvecklingen inom energisektorn. Hur kan vi förbereda oss och dra nytta av utvecklingen?

Digitaliseringen har lagt grunden för den utveckling som nu formar framtidens samhälle. En ständigt uppkopplad värld, den snabba utvecklingen inom områden som artificiell intelligens, virtuell verklighet, Internet of things, blockkedjetekniken i kombination med avancerad automation och robotisering kommer inom något eller några decennier att radikalt påverka och förändra vårt samhälle. Vi är på väg mot en utveckling som i flera avseenden är omvälvande, inte minst för energisektorn.

Därför samlar vi nu aktörer på energimarknaden till en konferens om den digitala utvecklingen och hur den påverkar energisektorn.

Mer om konferensen och hur du anmäler dig här!

Nyheter