2015-11-04

Baylan vill ha forskning och fakta

​Energiforsks första övergripande konferens Forskning och politik för ett hållbart energisystem samlade ett hundratal deltagare i Göteborg den 3 november. Efter några inledande programpunkter med energiforskare och andra experter gav energiminister Ibrahim Baylan ett tydligt budskap:

– Energipolitik måste baseras på forskning och fakta, sa Baylan bland annat. Det är inte EN teknik eller lösning utan en kombination av åtgärder som kommer att vara lösningen på miljö- och klimatfrågan. 

Energiministern sa också att Energikommissionen arbetar för att få till en politisk samsyn. Målet är att landa i en riktning som ger stabila förutsättningar för industri, hushåll och investeringar som inte bygger på tyckande utan på forskning och fakta.

 

​Här nedan finns presentationerna från dagen att ladda ner (PDF):

Inledning  Sara Sandberg, Jonas Dahl, Energiforsk

Trygg energi –  försörjningstrygghet och robusthet, lagring och bränsleflexibilitet.
Filip Johnsson, professor Chalmers

Egen el – solcellers påverkan på elmarknaden.
Johan Lindahl Svensk Solenergi

Hållbara transporter – biodrivmedel, elektrifiering och energieffektivisering. ​
Pål Börjesson professor vid institutionen för Miljö- och Energisystem, Lunds universitet

Skånetrafiken tillsammans för en hållbar framtid.​ ​
Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsstrateg, Skånetrafiken

Energipolitik i det lokala perspektivet. 
Helena Tillborg, avdelningschef Energikontoret Skåne

Nyheter