2020-10-28

Ett elsystem för elfordon

Igår hade SVT ett inslag om de utmaningar för elnäten som en elektrifiering av fordonssektorn kan innebära. Det är därför bra att Energiforsk nu förbereder ett nytt projekt om hur elsystemet ska anpassas för att inte elnäten blir en begränsande faktor för en omfattande elektrifiering av fordonsflottan.

En storskalig elektrifiering av fordonsflottan ställer särskilda krav på kraftsystemets leveransförmåga och elnätens förmåga att hantera höga och till viss del intermittenta effektuttag. Detta uppmärksammades under ett inslag på SVT den 27e oktober. 

Ett nytt projekt som Energiforsk har inititierat tillsammans med Chalmers, Göteborgs universitet, Power Circle, Profu och Sweco ska under en treårsperiod undersöka hur elsystemet behöver anpassas för att möjliggöra en storskalig elektrifiering av fordonsflottan på både kort och längre sikt då detta är avgörande förutsättningar för att nå Sveriges klimatmål. Det handlar exempelvis om att elnäten inte ska vara en begränsande faktor för omställningen.

Projektet Ett elsystem för elfordon ska också utgöra en plattform för en aktiv dialog kring elektrifiering av fordonsflottan för samhällets olika aktörer som innefattar allt från energibolag till centrala och lokala myndigheter, fordonstillverkare, utrustningsleverantörer, fastighetsägare och politiker.

–Intresset för projektet är stort. Så fort vi har säkrat finansieringen kommer vi att starta projektet, förhoppningsvis från och med årsskiftet, säger Mattias Wondollek som är programansvarig inom energisystem och marknad på Energiforsk.

Kontakta gärna Mattias Wondollek om du vill veta mer och kanske även delta i projektet!

 

 

 

Nyheter