2020-09-29

Fördjupad kunskap inom vattenkraft

Nu är det dags för årets forskarskola i Svenskt vattenkraftcentrums regi. I år handlar det om grundläggande förståelse för generatorer och om betongdammars fysiska och mekaniska beteende.

SVCs forskarskola anordnar två kurser i oktober. Den första kursen, Synkrona generatorer för vattenkraftapplikationer, ger en grundläggande förståelse för generatorer, deras konstruktion och deras beteende på nätet. Den andra kursen, Strukturteknik för vattenkraftstrukturer, ger dig grundläggande kunskaper om betongdammars fysiska och mekaniska beteende. Kursen ger också grundläggande kunskaper om analys, design och tillståndsbedömning av betongdammar och andra hydrauliska strukturer med avseende på konstruktion och säkerhet.

Det här är ett utmärkt tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom vattenkraftområdet och samtidigt få kontakt med aktiva forskare och doktorander inom centret., säger programansvarig Emma Hagner.

 Detaljerat innehåll i kurserna och mer information: SVC Research School 2020

Nyheter