2020-11-12

Fokus på energisystem och friluftsliv

Vi välkomnar Carolina Holmberg till Energiforsk! Carolina är faktiskt en återvändare – efter examen sommarjobbade hon hos oss och har under de senaste åren, som konsult på Sweco, haft en aktiv roll inom Energiforsks program för dammsäkerhet.

När Carolina nu tar steget fullt ut till Energiforsk innebär det förstås arbete med fler frågor inom vattenkraft och även i andra forskningsområden.

–Det ska bli kul att få möjlighet att utveckla Dammsäkerhetsprogrammet och att få en bättre helhetsbild av hur allt fungerar i ett Energiforskprogram, säger Carolina och fortsätter:

–Jag ser också fram emot att få bredda mig, och att jobba med olika forskningsfrågor i andra delar av energisystemet!

Master i energisystem
Carolina kommer närmast från en tjänst som teknisk konsult inom vattenkraft och dammar på Sweco. Hon har en masterexamen i energisystem från Lunds Tekniska Högskola. Hennes masteruppsats handlade om utvecklingen av energiprestanda i det svenska beståndet av flerbostadshus genom att koppla samman byggnadsspecifik information från energideklarationer med socioekonomisk data.

–Carolinas driv, förståelse för både tekniska frågor och för energisystemet i stort är redan en stor tillgång för Energiforsk och våra uppdragsgivare, så jag är jätteglad att hon valt att komma tillbaka till oss, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Vattenkraft och värme
Till att börja med kommer Carolina i huvudsak att jobba inom vattenkraftområdet, men också inom termisk energiomvandling.

–Nästan alla projekt vi driver har systemaspekter, så det är ingen slump att vi anställer personer som Carolina med kunskap inom flera olika områden, fortsätter Markus Wråke.

–I nästa vecka ska vi genomföra en workshop för att hitta möjliga projekt inom Svenskt vattenkraftcentrum, SVC där områdena vattenbyggnad och turbiner/generatorer kan samverka. Den workshopen planerade jag och Emma Hagner redan innan jag började min tjänst här på heltid, berättar Carolina.

Det senaste halvåret har Carolina lagt mycket tid och kraft på att renovera sin lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Hennes fritidsintressen är annars att umgås med vänner och att träna, särskilt skidåkning.

 

 

 

Nyheter