2023-04-12

Så spår fjärrvärmeföretagen om framtidens elmarknad

En fjärdedel av svenska fjärrvärmeföretag planerar för flexibilitetsåtgärder och att investera i CCS, vätgas och batterier. Det är två trender från en enkät som ett Futureheatprojekt har skickat ut till Sveriges alla kraftvärmeföretag för att undersöka fjärrvärmesektorns bidrag till leveranssäkerhet.

Givet utbyggnaden av förnybar elproduktion har behovet av planerbar produktionseffekt och flexibel elanvändning blivit allt viktigare. Under 2022 inleddes därför Futureheatprojektet Fjärrvärmens bidrag till ett leveranssäkert elsystem som under hösten 2022 skickade ut en enkät med syftet att utreda vilket bidrag den svenska fjärrvärmesektorn kan ge på dagens och morgondagens elmarknad med avseende på leveranssäkerhet.

Tre trender från enkäten

  • En fjärdedel av fjärrvärmeföretagen planerar för flexibilitetsåtgärder, såsom värmeackumulatorer och andra tekniska förändringar för att elproduktionen i ökad omfattning ska kunna frikopplas från värmebehovet.

  • Företagen ser två möjligheter att kunna skulle investera i utökad elproduktion i sina befintliga anläggningar: Det ena är att det blir en större skillnad mellan priset på el och priset på bränslen, det andra är att villkoren för olika styrmedel är långsiktigt stabila.

  • En fjärdedel av företagen av har planer på att investera i CCS, vätgas, batterier eller liknande.

Om enkäten

Profu, som utför projektet med stöd av Energiforsk, skickade ut enkäten till Sveriges alla kraftvärmeföretag, samt till fjärrvärmeföretag som idag inte har kraftvärme men där det skulle kunna vara möjligt i framtiden.

Enkäten skickades till totalt 80 företag och med en svarsfrekvens på cirka 95%. De tillfrågade företagen står för drygt 75% av Sveriges totala fjärrvärmeleveranser.

Enkäten tar upp frågor kring tillgänglig el- och värmeeffekt i kraftvärmeverken idag, hur dessa förväntas att utvecklas i framtiden samt hur mycket kapacitet som planerade nyinvesteringar kommer att tillföra.

Ta del av hela enkäten och dess svar här (se högerspalten).

Nyheter