2019-12-12

Nya standarder för fiber, elektronik och isolermaterial

Det arbete som föreningen Svensk Elstandard, SEK genomför har under december i år lett till 52 nya standarder samtidigt som 28 äldre har upphävts inom området elkraft.

Ungefär en gång i månaden fastställer SEK svenska standarder inom elkraftsområdet. De flesta av dessa överensstämmer helt med den europeiska kommittén CENELEC, som i sin tur baseras på internationella standarder från International Electrotechnical Commission, IEC.

De nya standarderna omfattar bland annat isolermaterial, installationsmaterial, fiberoptik och elektronikkomponenter. Vill du veta mer om vad som nu gäller kring standarsernas omfattning och användningsområden sök i Svensk Elstandards shop.

Läs också mer om arbetet inom vårt standardiseringsprogram i Svensk Elstandard SEK. 

 

Nyheter