2019-04-08

Bergsprickors hållfasthet

Nu är det dags för en av doktoranderna i Svenskt vattenkraftcentrum att lägga fram sin licavhandling på KTH. Det är Francisco Rios Bayona som tar licentiatexamen genom ett projekt om beräkning av bergsprickors skjuvhållfasthet.

Projektet, som ingår i forskningsmiljön grundläggning av dammar, har genomförts i samarbete med dammägare och resultaten kommer att underlätta prioriteringen av åtgärder för att höja dammsäkerheten. Avhandlingen heter Analytical and numerical approaches to estimate peak shear strength of rock joints och seminariet hålls den 25 april klockan 13.00 på KTH i sal B3 på Brinellvägen 23 i Stockholm. 

Francisco hälsar att alla som är nyfikna på den här forskningen är välkomna till licseminariet!  

Mer om Svenskt vattenkraftcentrum och grundläggning av dammar här. 

Nyheter