2021-12-07

Breddad kunskap om vattenkraft

Varje år genomför svenskt Vattenkraftcentrum olika kurser i form av en forskarskola. Till kurserna är både doktorander och företag välkomna. Målet är att sprida kunskap om vattenkraft och skapa förutsättningar för ett givande samarbete mellan akademi och industri.

Vattenkraft är komplext och involverar många specialiteter. Forskarskolan jobbar för att bredda kompetensen hos både doktorander och dem som jobbar ut på vattenkraftverken. SVC har två kompetensområden: Vattenbyggnad  och Turbiner och generatorer. Det finns ett värde i att ha kunskaper inom andra områden, än de som man är specialiserad inom, säger Michel Cervantes som är ansvarig för forskarskolan:

– Vi vill öka synergierna mellan olika områden inom vattenkraften för att främja utvecklingen av metoder och vidga nätverket mellan akademi och industri. Mycket få människor har en bra helhetsbild av de här olika specialiteterna, men sådan kunskap är mycket användbar om vi ska kunna driva och utveckla vattenkraftens roll. En viktig väg framåt är också att dra igång tvärvetenskapliga projekt som kan ge oss viktiga kunskaper för en utveckling av vattenkraften.

Sedan början av 2000-talet har det funnits ett ökat behov av att hitta ny kompetent arbetskraft inom vattenkraften. Det finns många som närmare sig pensionsåldern och det behövs många nya som kan ta vid, menar Michel Cervantes:

– Det har hänt mycket inom vattenkraften de senaste 20 åren. Många har jobbat med vattenkraft i många år och kommer snart att gå i pension. Vi behöver ha välutbildad arbetskraft som kan ta över. Det är en utmaning nu när gamla vattenkraftverk ska rustas upp enligt den nationella planen och  anpassas till nya regler. Klimatförändringarna får också en allt större inverkan på verksamheten. Forskning behövs och här har SVC en viktig roll att spela. Genom forskarskolan kan vi också vidareutbilda de som redan jobbar med vattenkraft.

Under forskarskolan presenterar forskare på Svenskt vattenkraftscentrum ny aktuell kunskap med fokus på vattenkraft. Under utbildningsveckan 2021 handlade den första delen av utbildningen om dammar och dammsäkerhet och sedan följde en kurs som handlade om att ställa upp och lösa enklare flerfrihetsgradsproblem inom dynamik. Inom rotordynamik fick deltagarna gå igenom  gyroskopisk effekt för att se hur den påverkar egenfrekvenserna i ett system. Forskarskolan ger högskolepoäng och under kursen får man uppgifter att lösa och självstudier i form av litteratur på aktuellt område. För att se 2021 års upplägg se Energiforsks hemsida.

Det är viktigt för doktoranderna att de får en så bredd utbildning som möjligt, menar Michel Cervantes:

– Som doktorand behöver du kunna tänka i system och kunna sätta din forskning i ett sammanhang, därför är det bra att ha kunskaper om flera områden än ditt eget specialistområde.  Du blir också en viktig resurs för kraftindustrin och kan bidra till att främja synergier mellan olika områden inom vattenkraften.

Nya kurser planeras till hösten 2022. Mer information kommer senare på Energiforsks hemsida under Konferenser.

Nyheter