2017-07-04

Krafttag ål sätter ut ålyngel i Kungälv

Nu sätts femhudra tusen ålyngel ut på västkusten. Här är det Sara Sandberg, Energiforsk som hjälper organisationen 8-fjordar med utsättningen som är en frivillg åtgärd och som bekostas av vattenkraftföretagen inom Energiforsk-programmet Krafttag ål.

Utsättningen genomförs under två dagar, den 4 och 5 juli på Lökebergs kile i Kungälv, på Rossö på Orust och i Myggenäs hamn på Tjörn. Krafttag ål genomförs i samverkan mellan de svenska vattenkraftföretagen och Havs- och vattenmyndigheten.

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på åtgärder som ett minskat fiske, en minskad dödlighet i kraftverk och att sätta ut importerade ålyngel för att vända utvecklingen. Åtgärderna handlar om att sätta ut ålyngel i havet, och att fånga och transportera blankål förbi vandringshinder, så kallad trap and transport.

Ålen fortplantar sig och föds i Sargassohavet, men spenderar en stor del av livet i svenska vattendrag bland annat. Sedan 1970-talet har invandringen av ålyngel minskat kraftig. Minskningen uppskattas till mer än 95 procent om man jämför med de mängder glasål som drev in mot Europas kuster så sent som på 1970-talet. Ålen är numera rödlistad av internationella naturvårdsunionen, IUCN som akut hotad. Hotet mot ål har sannolikt flera orsaker, bland annat påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter.

Mer om Krafttag ål och programmets forskningsprojekt här! 

Film om ålutsättningen på 8-fjordars hemsida. 

 

Nyheter