2017-01-10

Forskare ser nyväckt intresse för bränsleceller

–Jag tror att bränslecellsbilar, och den infrastruktur som hör till, kommer att växa fram till 2020 och att vi får se en gradvis utveckling där industrin kommer att testa marknaden för bränslecellsfordon, säger Chalmersforskaren Magnus Karlström när programmet Teknikbevakning bränsleceller i slutet av förra året hade konferens.

Magnus Karlström är forskare vid Chalmers och leder omvärldsbevakningen av energieffektiva vägfordon inom Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC. Han var på konferensen i slutet av november som lockade såväl fordonsföretag, Svenska PowerCell, Sandvik och flera mindre entreprenörer.

–Troligtvis funderar entreprenörerna på hur bränsleceller kan komma in i deras produkter. Det är ett tecken på att tekniken ligger närmare marknaden nu än tidigare, menar Magnus Karlström.

Han menar dock att om tekniken ska slå igenom på fordonssidan måste fler modeller komma ut på marknaden och priserna sjunka.  

–Jag tycker man kan se att bränsleceller är på väg att bli en industrigren i Sverige. Svenska PowerCell, nästan den enda oberoende bränslecellstillverkaren i Europa, har genomtänkta planer som de presenterade på konferensen.

Se hela konferensprogrammet och de olika presentationerna här!

 

Nyheter