2019-02-19

Med ansvar för elnät, vind och sol

Vid senaste mötet i Energiforsks forskningsråd för elnät, vindkraft och solel valdes Stephan Stålered från Ellevio till ny ordförande. Rådet är energibranschens arena för diskussioner, prioriteringar och beslut om finansiering av gemensam FoU.

–Vi uppskattar att Stephan har accepterat styrelsens nominering och ser fram emot en ökad samverkan för att utveckla de angelägna forsknings- och utvecklingsfrågorna inom området, säger Markus Wråke vd på Energiforsk.

Stephan Stålered är Business Manager och seniorkonsult inom energimarknad på Ellevio med ett stort engagemang för affärsutveckling och affärsstrategi. En av hans drivkrafter är att gemensamt kunna göra nytta för framtidens elnät, våra kunder och samhället sett ur en vidare synvinkel.

–Det är spännande att ta vid som ordförande och rådets beslut ses som en bekräftelse på att en långsiktig samverkan mellan parterna både uppskattas och är nödvändig, säger Stephan Stålered

Rådet arbetar strategiskt med utveckling av elnät, internationellt forskningsutbyte, drift och underhållsfrågor, standardisering, tillgångsförvaltning, vindkraft, solel och miljöfrågor. Forskningen ska bidra till ett robust, kostnadseffektivt och miljöanpassat energisystem till nytta för industrin, akademin och för samhället i stort.

Läs mer om våra råd här!

Nyheter