2016-06-02

Se seminariet om hur kraftföretagen påverkas av det nya EU-direktivet om elektromagnetiska fält

Här är bilder och filmsekvenser från presentationerna där du och ditt företag kan få era frågor om de nya reglerna kring vad som gäller elektriska och magnetiska fält besvarade.

Ladda ner presentationerna och se filmsekvenser från seminariet 

Välkommen! Åsa Elmqvist, Energiforsk

Energiforsks omvärldsbevakning Björn Cedervall, Vattenfall
Länk till film från Björns presentation 

EMF och hälsorisker Torsten Augustsson, Strålsäkerhetsmyndigheten
Länk till film från Torstens presentation

Elektromagnetiska fält Janez Marinko, Arbetsmiljöverket
Länk till film från Janez presentation

Höga E-fält och arbetsmiljö Edward Friman, Svenska Kraftnät
Länk till film från Edwards presentation

Hur påverkas arbetet med distributions- och regionnät? Göran Olsson, STRI
Länk till film från Görans presentation

 

Nyheter