2023-05-08

Fyra energi- och fastighetsbolag som hittat sätt att använda energi mer effektivt

Att sänka temperaturen i ett fjärrvärmenät innebär att rest- och spillvärmekällor kan nyttjas mer effektivt, andra energikällor får stöttning eller kan ersättas, och det bidrar långsiktigt till utvecklingen av ett mer effektivt och hållbart energisystem. Ta del av erfarenheter från fyra företag som ställt om sina nät här.

Den 20 april anordnade Energiforsks värmekluster ett halvdagswebbinarium där energi- och fastighetsbolag bjöds in för att berätta hur de hittat sätt att använda energi mer effektivt genom att nyttja lägre temperaturer.

– Om vi ska kunna utnyttja all den spillvärme som redan finns, och som kommer att finnas till följd av den kommande elektrifieringen, är det nödvändigt att kunna sänka temperaturen i befintliga nät, säger Mikael Karlsson på Energiforsks Värmekluster.

Bland webbinariets talare fanns Fredrik Udén som berättade hur Luleå Energi genomför en sänkning av både fram- och returledningstemperatur i hela nätet med anledning av att deras bränslemix kommer ändras eftersom stålindustrin ställer om. Bland annat lyfte Fredrik vikten av ett systematiskt arbetssätt för att hitta fel i undercentraler, rundgångar och inställningar som behöver justeras.

Även Holger Feurstein, som presenterade Kraftringens arbete på området betonade vikten av att arbeta systematiskt och samverka med fastighetsägare för att optimera nätet.

Kenneth Ahlström från fastighetsbolaget Kopparstaden delade med sig av hur de använder fjärrvärmereturen för uppvärmning av bostäder; en resurseffektiv innovation som är gynnsam för både bolaget och hela fjärrvärmenätet.

En åtgärd för att åstadkomma effektivt nyttjande av lägre temperaturer är att utveckla ett distribuerat värmelager för anslutning av lågtemperaturområden som möjliggörs med hjälp av borrhållslager med artificiella sprickzoner. Detta pratade Niklas Olsson från Tekniska verken i Linköping om.

Omkring 80 personer var anmälda till webbinariet.

– Baserat på publikens interaktioner i chatten verkar det finnas ett stort intresse för ämnet, men också många frågor. Jag hoppas att vi genom webbinariet höjt kunskapsläget bland deltagarna, och därmed branschen, säger Mikael Karlsson.

Ta del av alla presentationer från webbinariet här.

Vill du gå med i Värmeklustret? Kontakta Mikael Karlsson för mer information om hur du och ditt företag kan bli medlemmar.

Nyheter