Den här konferensen är avslutad
20 april, Digitalt

Effektivt nyttjande av lägre temperaturer i fjärrvärmebranschen

Välkomna till ett webbinarium av Energiforsks värmekluster. Syftet med webbinariet är att sprida erfarenheter från energi- och fastighetsbolag som hittat sätt att använda energi mer effektivt genom att nyttja lägre temperaturer.

Att nyttja energi vid lägre temperaturer bidrar till utvecklingen av ett mer effektivt och hållbart energisystem. 

Under det här halvdagswebbinariet kommer Luleå energi att berätta hur de gått tillväga för att sänka temperaturerna i hela sitt nät i samband med att en av deras mest använda energikällor försvinner. 

Bostadsbolaget Kopparstaden i Falun har vunnit priset Bästa klimatinitiativ 2022 för sin lösning att använda fjärrvärmereturen för att värma delar av sitt fastighetsbestånd, ett samarbete som både Kopparstaden och Falu energi tjänar på. På webbinariet delar de med sig av erfarenheter och lärdomar från sitt arbete.

Tekniska verken i Linköping kommer också att berätta om hur termiska lager placerade i fjärrvärmenäten kan möjliggöra anslutningar av lågtemperaturområden.  

Även Kraftringen kommer att prata om hur de optimerat genom längre temperaturer. 

Avslutningsvis kommer representanter från fastighets- och energibranschen gemensamt diskutera vilka samarbeten som behövs för att utveckla nya, effektivare, energilösningar. Frågorna handlar bland annat om hur investeringar och nytta kan fördelas och vilka incitament som finns eller behöver komma på plats.

Varmt välkomna!