2016-04-08

Förbättring av avbrottsstatistik i svenska elnät

En ny etapp av programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys startar nu med på fokus på att genomföra konkreta utvecklingsprojekt. Syftet är att minska antalet fel och att förkorta avbrottstiden i det svenska elnätet. Bland annat ska statistikdatabasen DARWin moderniseras.

Ett av utvecklingsprojekten i den här tredje etappen av programmet är att modernisera databasen DARWin dit svenska nätbolag rapporterar in fel och avbrott i nätet. 

– Det ska bli enklare att göra själva inrapporteringen och dessutom vill man öka tillförlitligheten av underlaget för att kunna göra analyser. Nätbolagen använder bland annat statistik från DARWin när de ska göra nyinvesteringar och underhållssatsning. De behöver veta vilka komponenter som bråkar. I databasen finns det statistik från hela nätet och när det är problem hos andra är risken stor att det även ska beröra det egna företaget, säger Susann Olausson som är programansvarig på Energiforsk.

Energiforsk, och tidigare Elforsk, har hanterat programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys i 10 år, och nu startar den tredje femåriga programperioden. Programmet tar fram och identifierar gemensamma metoder för att upptäcka risker i elnätet och för att se hur tillförlitligt nätet är.

–  Vi hjälper även till att ta fram underlag så att metoder och analyser kan utföras. Vad som också är nytt nu är att vi ska filma presentationerna av resultaten säger Susanne Olausson.

Svensk Energi förvaltar databasen DARWin som även mäter leveranssäkerhet i de svenska elnätet.  

Läs mer om programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys.

Nyheter