2015-12-17

Behov av robusta och leveranssäkra elsystem

Forskningsprogrammet North European Power Perspectives, NEPP, håller den 5 februari en konferens om att åstadkomma balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s elsystem: Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050

De nordiska och europeiska el- och energisystemen står inför betydande utmaningar. Under de närmaste  åren ska en lång rad beslut fattas inom energi- och klimatområdet om inriktningen av politiken och utformningen av styrmedel och regelverk samt om nya investeringar i infrastrukturen. 

Det är av stort värde att politiker, myndigheter, elföretag och elmarknadens kunder har ingående kunskap om den förväntade utvecklingen och effekterna av de beslut som fattas – för att besluten ska bli väl avvägda och få avsedd verkan.

Forskningsprogrammet presenterar under en heldag de senaste forskningsresultaten.

Välkomna.

När: fredagen den 5 februari 2016
Var: Konserthuset, Stockholm
Program och anmälan: se hela programmet här (öppnas som en pdf.) Konferensen är kostnadsfri.

 

Nyheter