2018-01-18

NEPPs vinterkonferens 8 februari

Vårt gemensamma energisystem – i vår gemensamma framtid. Nu bjuder vi in till en konferens om olika perspektiv på energisystemens framtida utveckling. Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem och nu ska systemets alla aktörer omsätta politiken i praktiken.

Under konferensen den 8 februari tar vi bland annat upp aktuella frågor och områden som:
- Vart styr den rådande politiken i Sverige och EU? 
- Vem har – och vem tar – ansvaret för våra framtida energisystem? 
- Den stora effektutmaningen för vårt elsystem måste ses i ett helhetsperspektiv. NEPP ger helhetsbilden där leveranssäkerhet, flexibilitet och systemtjänster är nyckelord.
- Hur hanterar vi att fjärrvärmens viktigaste bränslen, biobränslen och avfall, utmanas både på politisk nivå och på aktörsnivå? 
- Decentraliseringens möjligheter och betydelse i omställningen, för både el och värme? Digitaliseringens roll – en ny tid; en revolution?
- Nya aktörer investerar nu – men vem vill investera i de ”ospännande” men nödvändiga anläggningarna?
- Kan vi utnyttja den befintliga vattenkraften bättre och höja effektuttaget? Vad tillåter miljötillstånden?

Till konferens och anmälan här! 

Nyheter