2016-01-04

Utlysning av forskningsmedel skogsindustri

Nu öppnar utlysningen för ansökningar till det nya forskningsprogram som ska studera energieffektivisering och nyttiggörande av lågvärdig värme i massa- och pappersbruk.

Du som har idéer kring hur lågvärdig värme kan bli en intäkt för ett massa- eller pappersbruk eller hur slam kan bli brukets nya guld har nu möjlighet att lämna förslag till Resurs- och klimateffektiv skogsindustri. Sista ansökningsdag är den 1 februari. Läs mer om utlysningen här!

Nyheter