2016-06-29

Ny utlysning om riskanalys i elnät

Nu öppnar en utlysning av medel för nya projekt i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys som tar fram nya modeller och beslutsprocesser för riskanalys av distributionsnät för el.

Inkomna projektansökningar kommer att bedömas och beviljas efter hand fram till halvårsskiftet 2020. Programmet pågår till och med december 2020. Just nu söker vi projekt inom följande områden:

  •  Utveckling av tillförlitlighetsmodeller
  • Risk- och tillförlitlighetsbedömningar
  • Implementering av risk- och tillförlitlighetsmetoder
  • Sannolikhetsbaserad planering och drift av elnät, istället för N-1.
  • Elnätets tillgänglighet och robusthet
  • Utveckling av en optimal felstatistik
  • Åldersklassning av komponenter
  • Regelverk och politiska styrmedel
  • Hot mot elförsörjningen

Mer om utlysningen här! 

Nyheter