2016-11-29

Förändring redan på väg

Under rubriken Elmarknaden är splittrad – vad kan göras? talade Malcolm Keay, senior forskaren från Oxford under EFORIS-programmets konferens Energy or Capacity "När utvecklingen av elmarknaden diskuteras tar man inte hänsyn till att hela elmarknadens affärslogik vänts upp och ned och att en förändring redan är på väg!"

–En beräkning förutspår att 80 procent av konsumenterna inom några år kommer att bidra med 50 procent av energin. Och när vi är där kommer industrin att hjälpa marknaden, sa Malcolm Keay bland annat.  

En av tre huvudtalare under konferensen var Anne-Malorie Géron, ordförande för Eurelectrics grupp Wholesale Market Design och vice vd på Fortums EU-kontor. Konferensprogrammet innehöll en varierad sammansättning av politik och forskning inom energimarknadsområdet.

Värdet av att avstå från energi
Runar Brännlund från Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, reflekterade kring begreppet voll – value of lost load. Voll är ett begrepp som visar vilken kompensation en konsument behöver för att avstå från el.

–Vad innebär egentligen efterfrågan på el? undrade Runar Brännlund. Det varierar mellan människor, tider på dygnet dagar om året, men också hur ofta och hur länge bristen pågår. Det finns alltså inget universellt värde på voll. Men vi kan gå bakvägen och beräkna värdet genom att studera hur människor faktiskt agerar säger han vidare.

Nyheter