2016-04-13

Cristian Andersson avliden

Cristian Andersson, Energiforsks uppskattade medarbetare, har hastigt avlidit under sitt 44:e levnadsår.

Cristian har sedan 20 år arbetat med forskningsfrågor – främst som vattenkraftexpert – på Energiforsk och dess föregångare Elforsk och framgångsrikt verkat i rollen som områdesansvarig för vattenkraft. Cristian har varit en omtyckt medarbetare kring de viktiga vattenkraftsfrågorna och väl sedd såväl i  energibranschen som i forskarvärlden. Våra tankar går till Cristians hustru, båda barn, övrig familj och anhöriga. För oss på Energiforsk är Cristian oändligt saknad. 

För mer information kontakta
Karin Friberg, tf vd Energiforsk, telefon 070 180 85 83, karin.friberg@energiforsk.se
Jan Samuelsson, ordförande för Energiforsk, telefon 070 512 03 80, jan@jsadviceab.se
Minnesord. 

Nyheter