Projektledare inom termisk energiomvandling

Är du vår nya projektledare?

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som gör skillnad – vi ser till att de viktigaste framtidsfrågorna blir lösta av de skarpaste hjärnorna och att resultaten kommer till användning. Vi initierar, koordinerar och leder forskning och utvecklingsprojekt inom hela energiområdet. Vi har fokus på hur företag kan bidra till, och ta till vara möjligheter i, omställningen till ett hållbart energisystem.

Du kommer arbeta inom området Termisk energiomvandling. Där bedriver vi idag ett 10-tal forskningsprogram och -projekt i samarbete med fjärrvärmeföretag, fastighetsbolag och teknikföretag för att bidra i utvecklingen av framtidens kraftvärmesystem. Projekten handlar till exempel om produktion av el, värme och kyla, kraftvärmens roll i energisystemet, bränsletillförsel, askhantering, distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, lagring av termisk energi och om samspelet mellan producenter och konsumenter.

Vi söker nu en program- och projektansvarig för att leda några av de pågående forskningsprogrammen och omsätta identifierade behov till nya satsningar. Vi är idag tre personer som arbetar inom området.

Våra uppdragsgivare är i huvudsak grupper av företag som har gemensamma kunskapsbehov och där det finns stora fördelar med att genomföra och finansiera projekt tillsammans. Även myndigheter och andra forskningsfinansiärer är våra uppdragsgivare och bidrar till finansieringen av forskningen.

Energiforsk har framförallt en forskningsmäklande, katalyserande och projektledande funktion. Ibland deltar vi även aktivt i analytiska delar av projekten.

Arbetsbeskrivning
I rollen som program- och projektansvarig inom Termisk energiomvandling ansvarar du för att initiera och säkerställa finansieringen av forskningssatsningar samt att koordinera och i vissa fall medverka i dessa.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:

  • Behovsanalys och idégenerering tillsammans med energiföretag, myndigheter, tekniska konsultfirmor, fastighetsföretag och andra intressenter för att identifiera frågeställningar för forskning
  • Införsäljning och planering av projekt och program
  • Koordinering, ledning och uppföljning av befintliga och nya projekt
  • Innovationsarbete för att ta forskningsresultat till kommersialisering
  • Omvärldsbevakning
  • Egna analyser och konsultuppdrag
  • Extern kommunikation och resultatspridning


Din bakgrund
För att lyckas i rollen och trivas i miljön är du en kommunikativ, pedagogisk och resultatorienterad person med goda projektledaregenskaper. Du har förmågan att initiera, koordinera och driva projekt och samverka med myndigheter, företag, forskare och forskningsorganisationer. Som person är du utåtriktad, självgående, initiativtagande och trivs i en roll och miljö där du ges stora möjligheter att själv forma nya satsningar.

Vi söker dig som har erfarenhet av projekt- och projektledning och har erfarenhet inom energibranschen eller närliggande. Du har kunskap om energisystemet, ett stort intresse för energiomvandling och det anses meriterande med kraftvärmerelaterad erfarenhet. Din yrkesmässiga bakgrund finns sannolikt inom energisektorn, tekniska konsultföretag, myndighetsvärlden eller inom akademin. Du har troligen en ingenjörsutbildning, och har du tidigare erfarenhet som konsult eller forskare är det meriterande.

Mer om tjänsten
I den här rekryteringen samarbetar vi med Proximo Rekrytering/SAM International. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Jan Moström på telefon 070-146 18 95 eller via e-post för mer information. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV så snart som möjligt, dock senast den 31 januari. Urval och intervjuer sker löpande.

Om Energiforsk
Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar utveckling och forskning inom energiområdet. Energiforsk strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen - en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska Kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Vi omsätter ca 120 MSEK och är 15 anställda. Hos oss har varje medarbetare en nyckelfunktion!