Rapport

Varning till allmänheten med elektroakustiska ljudsändare

I det här pilotprojektet har ett nytt varningssystem testats vid Statkrafts vattenkraftanläggning i Harrsele, Västerbotten. Systemet kan sända både varningssignaler och ett talat klartextmeddelande.

Tekniken som har utvärderats baseras på en speciell vågledarteknik där ljudvågorna riktas i en avgränsad ljudkon i samma riktning som högtalaren är riktad. Det gör det möjligt att sända både varningssignaler och talat meddelande med väldigt god hörbarhet också på långt avstånd.

Projektet baseras på tidigare utförda utvärderingar som publicerats i de så kallade ”varningsrapporterna” som tydligt har visat på behovet av ett varningssystem som kan sända talat meddelande.

Resultatet visar att det utvärderade varningssystemet vid Harrsele vattenkraftanläggning uppfyller kraven enligt standarden SS-EN ISO 7731:2008 samt SS-EN 6028–16 i redovisad mätpunkt.

Nyheter

Standarder och IoT

Internet of Things – sakernas internet – berör många områden. Vi i Sverige samarbetar internationellt med att ta fram standarder för att förverkliga system och tjänster som bygger på sakernas internet.

11 maj 2021


Om de första åren med värmeklustret

Under två år har Energiforsks värmekluster arbetet för att forskningsresultat ska komma till bättre användning och bidra med verklig nytta i branschen.

7 maj 2021 - Värme och kyla


Stort intresse för fortsatt forskning om sektorkoppling

En förstudie har tittat på vilka systemvinster som kan skapas genom en bättre samverkan av infrastruktursystemen för gas, el och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

27 apr 2021 - Energisystem


Ny nationell satsning på vätgas

Det är ett stort intresse kring hur vätgas används och införs på ett effektivt och hållbart sätt i samhället. Därför lanserar vi och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

22 apr 2021 - Energisystem


Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:733

Författare

Oliver Tyrk