Den här konferensen är avslutad
24 november, Digitalt/Teams

Bättre utnyttjande av fjärr- och kraftvärmeanläggningar

Energiforsks Värmekluster bjuder in till ett webbinarie där vi kommer att diskutera hur fjärrvärmeanläggningar kan nyttja sin kapacitet i högre grad.

Många fjärrvärmeanläggningar nyttjar inte sin fulla kapacitet. Genom att höja kunskapsläget kan också nyttjandegraden höjas.

Under dagen kommer vi att höra presentationer om bland annat kraftvärmens bidrag till flexmarknader,  möjligheten att integrera pyrolys och förgasning för termokemisk omvandling till olika kolväten och potentialen att få positiv och negativ kraftbalansering från fjärrvärmeoperatörer i ett framtida energisystem med stora andelar variabel elproduktion. 

Energiforsks Värmekluster finansieras av Energimyndigheten via TERMO-programmet. Värmeklustret stöds av Energimyndigheten och en rad innovationsintresserade företag.