Den här konferensen är avslutad
27 februari, Digitalt

Utmaningar och möjligheter med lastreduceringar

Välkommen till ett webbinarium med Energiforsks värmekluster där Dr. Quirin Hamp, R&D Manager på Stockholm Exergi kommer att presentera hur deras FoU-avdelning jobbar med lastreducering som metod för att öka effektivitet av energiproduktionsanläggningarna.

Många i fjärrvärmebranschen anser att lastreducering är en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Forskning visar också att termisk komfort inte är en jämn temperatur, utan måste beakta ur en holistisk upplevelse.

Quirin Hamp från Stockholm Exergi kommer att presentera hur FoU-avdelningen av Stockholm Exergi jobbar med denna frågeställning och vill gärna utbyta erfarenheter med andra FoU-avdelningar på energiföretag.

Under webbinariet kommer Quirin prata om ett antal viktiga frågeställningar som han har identifierat:

  • Lastreducering i praktiken från boendes perspektiv. Hur säkerställer man kundnöjdhet vid lastreducering?
  • Hur skapas förståelse för olika intressegruppers perspektiv?
  • Vilka grupper påverkas av lastreducering och hur kan dessa gynnas av lastreduceringen?
  • Vad är utmaningarna vid kommersialisering av lastreducering. Går det att prissätta värdet av lastreducering?

Dessa frågor och många andra kommer Quirin att adressera och vi avslutar med en frågestund och en dialog mellan publik och presentatör.

Vi välkomnar dig till detta webbinarium och hoppas att du vill delta med tankar och idéer kring dessa frågeställningar.