Den här konferensen är avslutad
20 september, Stockholm

Borrhålslager för morgondagens fjärrvärmesystem

Vad händer inom utvecklingen av borrhålslager för höga temperaturer? Den här dagen utgör en samlingspunkt för dig som är intresserad av värme- och kyllager och framförallt av borrhålslager som är anpassade för fjärrvärmesystem. Vi har också med oss våra kompetenta norska kollegor från projektet RockStore som har nya intressanta projekt på gång.

Under det första passet presenteras både det svenska och norska projektet samt två arbetspaket relaterade till utveckling av nya verktyg för dimensionering och simulering. Under pass nummer två får vi en insyn i ett antal innovativa pilotprojekt. Under eftermiddagen diskuteras samarbete och gemmensamma intressen i projekten.

Energiforsks program Termiska Energilager pågår mellan 2018-2020 och delfinanserias av Energimyndigheten tillsammans med de deltagande företagen i programmet. Det överipande målet är att ta fram kunskap om hur, var och när termiska energilager kan utformas och användas, och vilken nytta de ger. Programmet ska också leda till att risken för investeringar i ny, innovativ lagringsteknik minskar. Designen av borrhålslager kommer bland annat att utvecklas så att de anpassas till fjärrvärmesystem. Ett antal pilotprojekt kommer att genomföras och projekten ska ta fram nya metoder och verktyg för att driftoptimera borrhålslager.

RockStore pågår 2018 till 2021 och finansieras av Norges Forskningsråd. Projektet kommer bland annat att utveckla metoder för långtidsövervakning och också förbättra designen av befintliga borrhålslösningar.  

Konferensprogrammets presentation på förmiddagen är på engelska eftersom programmet är öppet för deltagare från världskonferensen 2nd International Ground Source Heat Pump AssociationResearch Track som anordnas av KTH.