Den här konferensen är avslutad
27 september, Teams

Framtidsspaning: Digitalisering, machine learning och AI inom fjärrvärmesektorn

Digitalisering inom fjärrvärmen har utvecklats snabbt de senaste åren. Många produkter och lösningar finns redan idag på marknaden, men hur kommer utvecklingen att se ut framåt? Under det här webbinariet kommer två leverantörer och en användare av digitala och smarta lösningar att presentera sina tankar på ämnet.

Digitaliseringen öppnar många dörrar för fjärrvärmebranschen. Till exempel möjliggörs flexlösningar mellan fjärrvärme och värmepumpar, dynamiska prismodeller, effektiva lågtemperatur nät och prosumentlösningar där kunden blir leverantör.

I det här webbinariet kommer vi ta del av exempel på digitaliseringslösningar från företagen Energy Opticon och Utilifeed, och dessutom kommer Mälarenergi att berätta om sin digitala resa från ett användarperspektiv. 

Webbinariet avslutas med en framtidsfokuserad paneldiskussion med presentatörerna, samt frågor från publiken. 

Webbinariet anordnas i samarbete mellan två av Energimyndighetens Innovationskluster i Termoprogrammet, Celsius och Energiforsks Värmekluster.