Rapport

Bottom ashes for green aggregate

Bottenaskor från avfallsförbränning används idag främst för att täcka deponier. Behovet antas minskas under kommande år. Det är därför angeläget att hitta andra områden där aska kan användas på ett säkert och effektivt sätt.

Här har forskare på Chalmers undersökt hur ballastkulor av slaggrus kan tillverkas med koldioxid som härdnings- och reaktionsmedium. Koldioxid binds då in i ballasten vilket minskar betongens totala koldioxidavtryck när ballasten ersätter grus och sand i betongen. Resultaten visar också att tungmetaller inte lakas ut ur ballasten.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:795

Författare

Luping Tang, Emma Zhang, Arezou Ahamadi, Ingemar Löfgren and Karin Karlfeldt Fedje