Program den 20 maj
13:15
Intro Energiforsk
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk
13:20
Sprickvärmelager – en revolution för termiska geolager?
Henrik Lindståhl
Forskningsledare Termisk energiteknolog, Tekniska verken
13:50
Mälarenergi anlägger Europas (?) största hetvattenlager i bergrum
Einar Port
Mälarenergi
Ricard Svensson
Mälarenergi
14:20
Avslut
Julia Kuylenstierna
Områdesansvarig termisk energiomvandling, Energiforsk

Pris och anmälan

Kostnad

För dig som är medlem i Energiforsks värmekluster är webbinariet kostnadsfritt. För icke medlemmar är avgiften: 1 000 kr exkl moms.

Anmälan

Anmälan är nu stängd och en en länk till webbinariet har skickats via e-post till alla som är registrerade.

Sen anmälan kan göras till kontakt@energiforsk.se. 

Ladda ner