2016-01-27

Rapporten Fossil free tissue drying är publicerad

I den här förstudien har forskarna undersökt vad som händer vid ett byte från gasol till gas från termiskt förgasad biomassa vid torkning av mjukpapper i ett bruk med en maximal gasolförbrukning motsvarande 7 MW.

Resultaten visar att torkkapaciteten sannolikt kommer att upprätthållas om gasol ersätts med biobaserad syntesgas.

Läs och ladda ner rapporten:

Fossil free tissue drying Energiforskrapport 2016:231

Nyheter