Program

Samverkansplattform termisk energiomvandling

Nu finns två nya satsningar inom området termisk energiomvandling som komplement till pågående och fortsatta forskningsprogram inom Energiforsk.

De två satsningarna ska betraktas som separata enheter och har delvis olika målgrupper, men har ett utbyte med varandra och är beroende av varandras resultat, därför presenteras de här gemensamt.

Området Termisk energiomvandling är brett och omfattar bland annat kraftvärmeproduktion, distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, termiska energilager, turbinteknik, biobränslen, askhantering och effektivisering av energiprocesser inom skogsindustrin. Flera program bedrivs redan inom området.

Hänt inom programmet

Frukostmöte om digitala tvillingar i fjärrvärme

Vad är en digital tvilling? Hur kan de användas och vad är nyttan i ett fjärrvärmesystem? Nu bjuder Energiforsk Värmekluster in till ett frukostwebbinarium den 24 november för att reda ut begreppen och svara på detta..

23 okt 2020 - Värme och kyla


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Nyhetsarkiv