Program 7 juni
15:00
Studiebesök i Älvkarleby
Detaljerat program skickas separat till de som anmäler sig till dag 1.
19:00
Middag
Program 8 juni
08:30
Kaffe och mingel
Vattenfall R&D Älvkarlebylaboratoriet Hörsalen
09:00
Inledning
Bertil Wahlund
Programansvarig, Energiforsk
Mats Billstein
Vattenfall R&D
09:10
Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft
Stefan Grundström
Sweco
09:30
Geomorfologins påverkan på korttidsregleringens effekter av biologin
Lovisa Lind
Karlstad universitet
Johan Watz
Karlstad universitet
09:50
Hydraulisk bedömning av den naturliga dämpningen i älvsträckor
Anders Andersson
Luleå tekniska universitet
10:10
Fikapaus
10:30
EcoPeaking – Metodutveckling av verktyg för bedömning av korttidsreglering och åtgärdspotential
Birgitta Malm-Renöfält
Umeå universitet
11:00
Metodik för hydraulisk modellering av torrfåror vid miljöanpassning av vattenkraft
Pierre-Louis Ligier
Sweco
Anders Söderström
11:20
Miljöåtgärder i vattendrag – exempelsamling från Mörrumsån i söder till Kalixälven i norr
Niclas Carlsson
Karlstad universitet
11:45
Lunch
12:40
Ekologisk påverkan och restaureringspotential av forssträckor i reglerade älvar
Roland Jansson
Umeå universitet
13:00
Ekologisk betydelse av biflöden och biflödesmynningar i reglerade vattendragsystem
Larry Greenberg
Karlstad universitet
13:20
Elfiske eller eDNA – vilken metod är bäst för övervakning av fiskfaunan?
Joacim Näslund
Sveriges lantbruksuniversitet
13:40
Modellering av fiskvägars betydelse
Kjell Leonardsson
Universitetslektor Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Karin Nilsson
Sveriges lantbruksuniversitet
14:00
Fikapaus 2
14:30
Modellering och analys av fiskvandring med koppling till hydrauliska förutsättningar
Kjell Leonardsson
Universitetslektor Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Gunnar Hellström
Luleå tekniska universitet
14:50
Passageframgång och beteende hos nedströmsvandrande mört, lax och ål
Eva Berman
Karlstad universitet
Larry Greenberg
Karlstad universitet
15:15
Syntes EcoHab – konnektivitet och habitatkvalité för hållbar vattenkraft
Kjell Leonardsson
Universitetslektor Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Roland Jansson
Umeå universitet
15:35
Avslutande diskussion
16:30
Slut

Pris och anmälan

Kostnad

Deltagande 7 + 8 juni, inkl. studiebesök och middag dag 1 och lunch samt fika dag 2: 1 100 kr, exkl. moms

Deltagande endast dag 2, inkl. lunch: 550 kr, exkl. moms

Boende

Vill du bo över har vi reserverat ett antal rum på Älvkarleö Herrgård där även middagen dag 1 kommer att intas. Vänligen kontakta herrgården direkt för att boka boende och betalning för rummet. Länk till Älvkarleö Herrgård, telefon 026-726 35.

Anmälan

Konferensen är fullbokad. Kontakta Bertil Wahlund på bertil.wahlund@energiforsk.se för mer information.

Ladda ner