Organisation

Organisation

Betongtekniskt program kärnkraft ingår i Energiforsks kärnkrafttekniska forskningsportfölj. Programmets övergripande ramar sätts av styrelsen för kärnkraftsportföljen. Beslut om projekt i programmet tas av Betongprogrammets styrgrupp.

Betongprogrammets styrgrupp består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten samt svenska och finska kärnkraftverk och deras ägarföretag. Följande representerar intressenterna i styrgruppen:

 • Urban Andersson (Energiforsk, ordförande)
 • Christian Bernstone (Vattenfall, vice ordförande)
 • Henrik Bäckström (Forsmark)
 • Tilda Jonsson (Forsmark)
 • Johanna Spåls (Ringhals)
 • Magnus P Persson (Ringhals)
 • Ulrik Brandin (Oskarshamns Kraftgrupp)
 • Timo Kukkola (TVO)
 • Timo Leppänen (Fortum)
 • Bengt Hedberg (Strålsäkerhetsmyndigheten)
 • Jonas Bergfors (SKB)
 • Dan Jacobsson (SKB)

Till sin hjälp har styrgruppen en teknisk expert, Peter Lundqvist från Vattenfall, som bland annat utvecklar projektidéer och programseminarier samt granskar programmets rapporter.