Organisation

Organisation

Betongtekniskt program kärnkraft ingår i Energiforsks kärnkrafttekniska forskningsportfölj. Programmets övergripande ramar sätts av styrelsen för kärnkraftsportföljen. Beslut om projekt i programmet tas av Betongprogrammets styrgrupp.

Betongprogrammets styrgrupp består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten samt svenska och finska kärnkraftverk och deras ägarföretag. Följande representerar intressenterna i styrgruppen:

Monika Adsten Energiforsk (ordförande), Christian Bernstone, Vattenfall (vice ordförande), Henrik Bäckström (Forsmark), Johanna Spåls (Ringhals), Ulrik Brandin (Oskarshamns Kraftgrupp), Mats Yngvesson (Sydkraft Nuclear/Uniper) Timo Kukkola (TVO), Timo Leppänen (Fortum) och Sofia Lillhök (Strålsäkerhetsmyndigheten).

Till sin hjälp har styrgruppen en teknisk expert, Peter Lundqvist från Vattenfall, som bland annat utvecklar projektidéer och programseminarier samt granskar programmets rapporter.