Organisation

Organisation

Betongtekniskt program kärnkraft ingår i Energiforsks kärnkrafttekniska forskningsportfölj. Programmets övergripande ramar sätts av styrelsen för kärnkraftsportföljen. Beslut om projekt i programmet tas av Betongprogrammets styrgrupp.

Betongprogrammets styrgrupp består av representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten samt svenska och finska kärnkraftverk och deras ägarföretag. Följande representerar intressenterna i styrgruppen:

 • Bengt Hedberg SSM
 • Christian Bernstone Vattenfall
 • Dan Jakobsson SKB
 • Henrik Bäckström Forsmark
 • Johanna Spåls Ringhals
 • Jonas Bergfors SKB
 • Magnus Persson Ringhals
 • Peter Lundqvist Vattenfall
 • Thilda Jonsson Forsmark
 • Timo Kukkola TVO
 • Timo Leppänen Fortum
 • Ulrik Brandin OKG
 • Karin Westling Energiforsk

Till sin hjälp har styrgruppen en teknisk expert, Peter Lundqvist från Vattenfall, som bland annat utvecklar projektidéer och programseminarier samt granskar programmets rapporter.