Rapport

Status regionala fjärrvärmesamarbeten 2016

Uppdaterad 2024-03-14 Publicerad 2017-02-07

Drivkraften för nya fjärrvärmesammankopplingar är att göra kostnadseffektiviseringar i någon form. Det kan handla om ett ökat utnyttjande av industriell spillvärme, ett samgående eller uppköp av en fjärrvärmeverksamhet för att åstadkomma en storskalighet som ger kostnadsfördelar.

Här har regionala fjärrvärmesamarbeten och utvecklingstrender i Sverige under perioden 2014 till 2016 kartlagts. Tre nya fjärrvärmesamarbeten har realiserats och dessutom pågår diskussioner och utredningar i ytterligare minst två potentiella sammankopplingar där beslut väntas under våren 2017.

För att vara ett attraktivt val för sina kunder fortsätter företag i fjärrvärmebranschen att vara kostnadsmedvetna och att reducera sina kostnader för att producera och leverera fjärrvärme.  

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:349

Författare

Ingrid Nohlgren