Rapport

Status regionala fjärrvärmesamarbeten 2016

Drivkraften för nya fjärrvärmesammankopplingar är att göra kostnadseffektiviseringar i någon form. Det kan handla om ett ökat utnyttjande av industriell spillvärme, ett samgående eller uppköp av en fjärrvärmeverksamhet för att åstadkomma en storskalighet som ger kostnadsfördelar.

Här har regionala fjärrvärmesamarbeten och utvecklingstrender i Sverige under perioden 2014 till 2016 kartlagts. Tre nya fjärrvärmesamarbeten har realiserats och dessutom pågår diskussioner och utredningar i ytterligare minst två potentiella sammankopplingar där beslut väntas under våren 2017.

För att vara ett attraktivt val för sina kunder fortsätter företag i fjärrvärmebranschen att vara kostnadsmedvetna och att reducera sina kostnader för att producera och leverera fjärrvärme.  

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:349

Författare

Ingrid Nohlgren