Den här konferensen är avslutad
28 september, Webbinarium

Turbinseminarium 2021

En dag om driftstrategier för och underhåll av generatorer.

Under dagen kommer våra forskare och andra sakkunniga att presentera nyheter och resultat om effektöverföring i transmissionsnätet och överföringsbegränsningar, redovisa det senaste om produktionsanläggningars förmåga att hantera uppkomna och framtida driftsituationer i kraftsystemet och mycket mer från bevakningen av utvecklingen inom ång- och gasturbinteknik.

Webbinariet är anpassat för ång- och gasturbinprogrammens uppdragsgivare, kunder och beställare. Externa intressenter kan delta mot en mot avgift.