Skåne

Coordinets demo i Skåne

I Sverige förändras energiförsörjningen radikalt. Stora centraliserade kraftverk stängs ner och mindre decentraliserade förnybara energikällor byggs upp. Samtidigt lockas nya företag att etablera sig i städerna.

Det är en utmaning för nätägarna som har begränsat utrymme i elnäten och därför svårt att tillgodose det ökande behovet av elkapacitet vilket kan hindra tillväxten. Så har det bland annat sett ut i Malmöregionen.

–Med hjälp av en digital handelsplattform kan vi nu ansluta nya företag och möjliggöra utbyggnad av befintliga industrier. Det innebär ytterligare tillväxt för regionen och hundratals nya jobb, säger Christoffer Isendahl som är huvudprojektledare på E.ON. 

I den här demon inom Coordinet, som E.ON kallar Switch, har en digital marknadsplats för flexibilitet tagits fram. Målen är att optimera användningen av elnätet och att undvika kapacitetsbrist. Det handlar också om att göra energiomställningen möjlig genom att involvera kommuner, landsting, näringsliv och industrier. Projektet sker i samarbete med Coordinet.

–De medverkande flexibilitetsleverantörerna säljer sina tjänster till E.ON i Malmöregionen. Liknande insatser görs i Uppland och på Gotland, där våra projektpartners varit aktiva med vår digitala handelsplats, säger Karin Hansson som är delprojektledare.

Under 2019 introducerades den digitala handelsplatsen i Malmöregionen vilket var en succé. Den första marknadsperioden avslutades i mars 2020 och under 2021–2022 pågår den andra marknadsperioden då systemet används i större skala.

Mer information om projektet här!