Uppsala

Coordinets demo i Uppsala

Uppsalas elnät är ansträngt, och för att avlasta det har en flexibilitetsmarknad för eleffekt öppnat. Det här är en av flera lösningar för att säkra Uppsalas framtida behov av elenergi.

Uppsala har sedan ett antal år tillbaka kapacitetsbrist i sitt elnät. Det finns en begränsad överföringsförmåga i stamnätet, de huvudledningar som tillför el till området. Det kan liknas vid att det är för trångt i det elnät som tillför en stor del av elen vi använder, och handlar alltså inte om att elproduktionen i Sverige skulle vara för liten. Kapacitetsbristen för Uppsala uppstår under cirka 150-200 timmar per år, oftast under kalla vinterdagar då behovet av el-effekt är stort.

Lokal effektmarknad

Stamnätet ägs av staten och utbyggningsarbete pågår men det tar lång tid, minst 10 år. Innan dess vill Uppsala kommun se över andra möjligheter. En lösning är EU-projektet CoordiNet där kommunen tillsammans med bland andra Vattenfall eldistribution arbetar med en ny sorts lokal effektmarknad. Marknaden ger stora elanvändare möjlighet att anpassa sitt effektuttag genom att minska elanvändningen eller öka elproduktionen när elnätet är extra ansträngt.

Situationen i Uppsala län beror på flera saker. Här kan du läsa mer om kapacitetsutmaningen i Uppsala

Januari 2020 – mars 2022

Den lokala effektmarknaden i Uppsala län ska avlasta elnätet när det är ansträngt. Marknaden startade i januari 2020. Vattenfall eldistribution är huvudansvarig. Effektmarknaden bedrivs inom EU-projektet Coordinet till och med mars 2022. 

I effektmarknaden kan elnätägaren Vattenfall köpa effekt av så kallade flexibilitetsresurser när elnätet är ansträngt, vilket frigör kapacitet i elnätet. Flexibilitetsresurserna är elanvändare, till exempel Uppsalahem som har möjlighet att vara flexibel i sin användning av el exempelvis genom att: 

  • Minska effektuttaget genom att minska användningen av el
  • Öka elproduktionen genom att aktivera reservkraft eller annan elproduktion

Det är svårt för små, enskilda elanvändare som hushåll och mindre verksamheter att själva delta på marknaden. Det finns en budgräns för minsta effektvolym som är svår för små elanvändare att uppnå. Istället kan de ansluta sig till en så kallad aggregator, som samlar flera små elanvändare i ett gemensamt bud, och genom det delta i handeln.

Andra säsongen är igång

Genom effektmarknaden används Uppsalas energisystem mer effektivt och effekttopparna i elnäten minskar. Det skapar också möjlighet för Uppsala att växa och använda mer förnybar energi. Den andra säsongen för marknaden öppnade i november 2020. Det kommunala bolaget Uppsalahem är en av aktörerna med på marknaden.

Uppsala kommuns roll

Det här ska Uppsala kommun bidra med till effektmarknaden (inom ramen för projektet Coordinet fram till 2022):

  • Effektflexibilitet till marknaden via kommunala bolag och förvaltningar. Detta i form av reservkraft och tillfällig minskning av effektuttaget, där det är möjligt.
  • Engagera och inspirera andra lokala aktörer att delta i marknaden, bland annat genom att lyfta goda exempel på effektminskning hos våra kommunala bolag och förvaltningar.
  • Testa rollen som aggregator för effektflexibilitet inom kommunkoncernen.

Är du intresserad av att delta i effektmarknaden? Skicka ett mejl till Coordinet Uppsala för mer information.

Kommunen som aggregator

En aggregator har en viktig roll att spela i effektmarknaden. I Uppsala län finns inte så många stora elanvändare som med lätthet själva kan agera på olika typer av energimarknader, såsom exempelvis större industrier eller elintensiva verksamheter. El- och effektbehovet i Uppsala är snarare spritt över många små elanvändare.

Att små elanvändare inte själva har tillträde till energimarknader beror bland annat på att budgränserna ofta är höga. För att möjliggöra att även mindre elanvändare kan delta i handeln på den lokala effektmarknaden i Uppsala kan en så kallad aggregator samla ihop mindre flexibilitetsresurser för att sälja dessa samlat på effektmarknaden. Kommunen siktar på att agera aggregator inom projektet Coordinet, först och främst genom att samla ihop flexibilitetsresurser inom kommunens egna bolag och förvaltningar.