Västernorrland

Coordinets demo i Västernorrland

I Västernorrland/Jämtland är det problem med att vind- och vattenkraftsproduktionen behöver begränsas på grund av tillfälliga minskningar av kapaciteten i elnäten.

Inom projekt Coordinet arbetar vi för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten och på så sätt skapa förutsättningar för att ge nuvarande och framtida kunder den anslutning de önskar i närtid.

Just nu pågår demonstrationer av flexibilitetsmarknader i Uppland, Skåne, Västernorrland/Jämtland och på Gotland för att få svar på hur flexibilitetsmarknaderna behöver utvecklas, hur flexibilitetsleverantörer och aggregatorer ska få fungerande affärsmodeller och hur mängden flexibilitet på marknaderna ska kunna öka på sikt.