Den här konferensen är avslutad
11 februari, Webbinarium

Spindlarna i nätet - Elnätsföretagens framtida roll

Just nu förändras elmarknaden i snabb takt, vilket innebär att elnätsföretagen i allt större utsträckning kommer att fungera som spindlar i nätet i framtiden. Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar dels hur nätföretagens roller kan behöva ändras för att möta utvecklingen på elmarknaden, dels vilka hinder som finns för detta. Rapporten Spindlarna i nätet presenteras av Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting och Karin Widegren, Widegren Energy AB. Medverkande talare Diskussionen modereras av Gunilla Andrée, Energiföretagen Sverige.

Hur elnäten utvecklas och används spelar en central roll i förändringen av energisystemet. Efterfrågan växer, och vi ser stora svängningar i produktion, konsumtion och elpriser samt flera nya funktioner. Den nya spelplanen innebär i många fall att nätföretagens traditionella roll utmanas.

I den nya rapporten ”Spindlarna i nätet – en kartläggning av kunskaps- och forskningsbehov om elnätsföretagens framtida roll” diskuteras vilka roller elnätsföretagen kommer att ha – och vilka nya krav som kommer att ställas på dem – på den framtida elmarknaden. Vi identifierar också ett antal områden där det behövs ytterligare kunskapssammanställning och forskning.

Rapporten ingår i Energiforsks projekt FemD som syftar till att visa hur elmarknaden kan utformas för att bäst bemöta nya krav och förändrade villkor.

Vid seminariet kommer rapporten att presenteras av författarna Bo Diczfalusy, Bodiz Consulting AB, och Karin Widegren, Widegren Energy AB. Därefter kommenteras och diskuteras förslagen i rapporten av ett antal experter från företag och myndigheter. Moderator är Gunilla Andrée, Energiföretagen Sverige.

Se en inspelning från webbinariet