Forskning

Forskningsprojekten inom Solve är uppdelade i sju forskningsteman som fokuserar på olika aspekter av solelsutbyggnad i det svenska energisystemet.

Vår forskning spänner hela ett brett spektrum av frågeställningar rörande avancerade teknik- och systemaspekter till markanvändningsaspekter, energilagring och mycket mer. Projekten genomförs främst av doktorander med handledare och mentorer från konsortiet. Vi driver även kortare projekt med masterstudenter och seniora forskare.

Våra temaområden

Avancerad solcellsteknologi

Temat handlar om teknikutveckling för förbättrad prestanda och hållbarhet för solceller.


Byggnadsintegrering

Temat handlar om förbättrad funktion och spridning av byggnadsintegrerade solceller och hur de bäst kan integreras av i energieffektiva och funktionella byggnader.


Solceller i komplexa system

Inom det här temat arbetar vi med optimering av solceller i komplexa system.


Kombinerad markanvändning

I det här temat handlar det om att kombinera solceller med andra typer av markanvändning som till exempel jordbruk.


Ekonomi och marknad

Nya och förbättrade ekonomiska modeller för solceller i det framtida energisystemet.


Planering for storskalig expansion

Inom det här temat jobbar vi med att hitta de bästa möjligheterna för en smart, hållbar och snabb utbyggnad av solenergi i Sverige.


Hållbarhet

Temat bidrar till hållbarhetsanalyser från ett livscykelperspektiv.


Ansvarig

Marie Kofod-Hansen
08-677 27 57

Akademiska partners

Uppsala universitet (koordinator)
Högskolan Dalarna
Karlstads universitet
Mälardalens universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Research Institutes of Sweden

Partners inom industri och offentlig sektor

Air by Solar
CGI Sverige AB
Checkwatt
CTEK Sweden AB
Ellevio
Elsäkerhetsverket
Energiforsk och Svensk Solenergi
Energikontoren i Sverige
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
European Energy
Evolar AB
Filipstads Energinät AB
Glava Energy Center
Heby kommun
Hemsö
Herrljunga Energi
Herrljunga kommun
Karlstad El och Stadsnät
Karlstad Energi AB
Kraftpojkarna
Lindab
Linköpings kommun
Lokalförvaltningen Göteborg
Luleå Energi
Midsummer AB
Näckåns Energi AB
Next2Sun
Region Dalarna
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västmanland
Sala-Heby Energi Elnät AB
Solkompaniet
Soltech Energy Sweden AB
Sticky Solar Power AB
STUNS Energi
Sustainable Business Partner
Svea Solar
Svenska kyrkan
Teknik i Väst AB
Tekniska Verken Linköping nät AB
Ulricehamns betong AB
Uppsala kommun
Vasakronan
Vattenfall