Rapport

Talloljans påverkan på inkrustering vid svartlutsindunstning

Vid indunstning av svartlut på ett sulfatmassabruk är det vanligt att inkrustering, dvs. utfällningar på värmeytorna, försämrar kapaciteten och stör driften.

Utfällningar av dubbelsalter av natrium, karbonat och sulfat är de vanligaste inkrusterna och de kan bildas snabbt och i stor omfattning på grund av att svartluten innehåller höga halter av dessa joner. Dock har många bruk erfarit att inkrusteringen minskar när spjälkvätska, restsyran från talloljekokeriet, tillsätts i anslutning till effekt 1. I den här studien har vi studerat vad som orsakar minskningen genom att undersöka hypotesen att det är rester av tallolja i spjälkvätskan som har en inhiberande effekt.

Slutsatsen från studien blev att både tillsats av tallolja och spjälkvätska påverkade kristallisationsförloppet samt kristallernas struktur och sammansättning. För att förstå hur och med vilka mekanismer detta skedde behövs dock fortsatt arbete. Det gick alltså varken att avslå eller fastslå den ursprungliga hypotesen att det är tallolja som orsakar den inkrusthämmande effekten. Att fett- eller hartssyror på något sätt påverkar inkrusteringen ses dock fortfarande som troligt. En annan trolig förklaring är joner av Ca, vilka finns tillgängliga i spjälkvätskan. Det har tidigare visat sig att de kan påverka kristallisationen av Na-CO3-SO4-salterna. Rekommendationen till bruken blir därför att hålla koll på dessa komponenter när de utreder processproblem.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:868

Författare

Erik Karlsson, Anna Jensen & Per Törngren