Organisation

Programstyrelse

Programstyrelsen beslutar om användningen av forskningsprogrammets insamlade medel. Varje deltagande verksamhet har en ledamot i Programstyrelsen.

 

 

Marie Kofod-Hansen på Energiforsk är sammankallande och deltar som föredragande och sekreterare vid programstyrelsens möten.