2022-05-16

Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen. Akademiska forskare bjuds in varannan torsdag för att dela med sig av sin forskning.

Tanken bakom de återkommande webbinarierna är att öka insikten hos fjärrvärmesektorn kring vilken forskning som pågår på Sveriges universitet och högskolor. Målsättningen är att öka förståelsen för hur forskningsresultat snabbare kan komma branschen och samhället till nytta. Varannan torsdag kommer akademiska forskare att bjudas in för att dela med sig av sitt arbete inom termisk energiomvandling eller relaterade frågor som är relevant för fjärrvärmebranschen.  

- Vi på Energiforsk tycker att det ska bli jätteroligt att erbjuda svenska akademiker den här möjligheten att sprida sin spännande forskning, säger Mikael Karlsson på Energiforsk. 

Det första webbinariet kommer att hållas den 2 juni av Adrian Lefvert, forskare på Kungliga tekniska högskolan. Hans presentation går under titeln “CCS och BECCS i Sverige – vad vet vi nu som vi inte visste för 15 till 20 år sedan?”. Adrian bjuder in till diskussion om CCS och BECCS kan bli en del av det svenska energisystemet, med utgångspunkt i de lärdomar han och hans kollegor har fått från att ta in industrins perspektiv i frågan. 

Det andra webbinariet, 16 juni, har titeln “Transformativa omställningen av industrin skapar nya möjligheter för fjärrvärmesektorn”. Föredraget kommer att presenteras av professor Henrik Thunman på Chalmers Tekniska Högskola. Han kommer att diskutera möjligheten för fjärrvärmebranschen att utnyttja den enorma kvantitet av spillvärme som beräknas komma från en upptrappad storskalig produktion av fossilfritt stål och biodrivmedel.  

Webbinarierna kommer att hållas varannan torsdagsmorgon mellan 08.30-19.15, med start 2 juni. Under sommarmånaderna kommer ett uppehåll, för att sedan fortsätta i september.  

- Vi planerar att fortsätta året ut med den här serien och hoppas att så många akademiker som möjligt ska vilja delta och sprida sin forskning, säger Mikael Karlsson. 

Om du jobbar inom den akademiska världen och är intresserad av att presentera din forskning i ett av seriens webbinarier är du välkommen att höra av dig till oss: mikael.karlsson@energiforsk.se.

Nyheter